Ikä Ry


 

 

IKÄ® Ry on vuonna 2014 perustettu Porilainen yhdistys, jonka tarkoituksena on tarjota kuntouttavaa ja työllistävää tuki- ja harrastetoimintaa työttömille, eläkeläisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille.


Työpuolen toiminnan pyrimme pitämään monipuolisena, rentona ja kannustavana, jotta paluu työelämään olisi mukavaa sekä kannattavaa.
Yhdistys tekee yhteistyötä TE-keskuksen, Porin Kaupungin ja JL Muovin kanssa. Toiminta tapahtuu pääsääntöisesti JL Muovin tehdasalueella, Söörmarkun
Palstakallion teollisuusalueella.
Harrastepuolen toiminta perustuu lähinnä työttömien tukemiseen ja kannustamiseen, sekä sukupolvien väliseen yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen.


IKÄ
® Ry ja JL Muovi välittävät myös luonnosta, ja haluavat kannustaa kuluttajia kierrätykseen. 
Yhteistyön tuloksena on kehitelty IKÄ
® -tuote, minkä aatteena on ~ Puhtaampi luonto ja ilmasto!
Tämä perustuu siihen, että ko. tuotteet valmistetaan yhdyskuntajätteen joukosta valmistetusta uusio-muoviraaka-aineesta.
Yhdyskuntajätettä ovat kotitalouksissa ja muualla yhdyskunnissa kuten palvelualoilla syntynyt kulutusjäte.
Näin vähennetään muovin päätymistä luontoon, eli jätteen loppusijoitukseen kaatopaikalle, jossa se ei maadu, sekä jätteen polttoon eli energiajätteeksi.
Käynti osoitteemme on; Vanha Vaasantie  328, 29600 Noormarkku